Tư vấn

Điều kiện vận chuyển các loại hàng hóa cồng kềnh dễ vỡ trên máy bay

Ngày đăng: 03/04/2015 .
Đối với các loại hàng dễ vỡ, hàng cồng kềnh hoặc hàng có giá trị lớn (như các nhạc cụ, tranh nghệ thuật, bình cổ) không thích hợp vận chuyển dưới dạng hàng hóa hay hành lý ký gửi, Vietnam Airlines chấp nhận vận chuyển trên máy bay như hành lý mua chỗ đặt trên ghế hành khách.
Các yêu cầu về vận chuyển hành lý mua chỗ đặt trên ghế hành khách cần đặt trước ít nhất trước giờ bay dự định là 24 tiếng.
Hàng hóa quá lớn hoặc có trọng lượng nặng trên 75 kg/một ghế, có sức nặng trên 0.046 kg/cm2 (tương đương với 75 kg/40cmx40cm khu vực chỗ ngồi) sẽ không được chấp thuận vận chuyển. Tổng kích thước của hành lý mua chỗ đặt trên ghế hành khách  không được vượt quá (40cm x 50cm x 160cm)/một ghế đối với loại máy bay B767, A330, A321, A320 và  không được vượt quá (40cm x 50cm x 95cm)/một ghế  đối với loại máy bay ATR72 và F70.
Hành lý mua chỗ đặt trên ghế hành khách phải được đóng gói (nếu cần thiết) để không làm hỏng chổ ngồi hoặc gây nguy hiểm cho hành khách lân cận
Để có thông chi tiết và đặt dịch vụ vận chuyển các hành lý đặc biệt như trên, bạn hãy hệ với phòng vé của chúng tôi ít nhất trước giờ bay dự định là 24 tiếng.
Dịch vụ này được tính phí riêng biệt.

Tìm kiếm vé máy bay


Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn Từ 12 tuổi trở lên
Trẻ em Từ 2 đến 11 tuổi
Trẻ nhỏ Dưới 2 tuổi
    Quốc tế
    Chọn Quốc gia Chọn sân bay
  • Chọn
    Quốc tế
    Chọn Quốc gia Chọn sân bay
  • Chọn